Μπορώ να εισάγω μαζικά επαφές στην πλατφόρμα;

Μπορείτε να ανεβάσετε μαζικά επαφές μέσω συγκεκριμένων τύπων αρχείων. Η πλατφόρμα υποστηρίζει Αρχεία Excel (*.xls, *.xlsx), Αρχεία CSV (*.csv) χωρισμένα με ελληνικό ερωτηματικό (;), Αρχεία κειμένου (*.txt) διαχωρισμένα με tab. Για να ανεβάσετε το αρχείο σας κατευθυνθείτε στο κεντρικό menu της πλατφόρμας και επιλέξτε Λίστες > Λίστες Συνδρομητών > Δημιουργία Λίστας Συνδρομητών.