Ποια είναι τα Status των μηνυμάτων μετά την αποστολή μιας καμπάνιας και τι σημαίνει το καθένα;

 • Submitted: Η αποστολή έχει φύγει από το σύστημά μας επιτυχώς και έχει μεταφερθεί στον πάροχο.
 • Delivered: Ο παραλήπτης έχει λάβει επιτυχώς το μήνυμα που του αποστείλαμε (είτε μέσω Viber, είτε μέσω SMS).
 • Expired: Σημαίνει ότι το μήνυμα δεν παραδόθηκε στο χρονικό διάστημα που είχαμε θέσει κατά τη δημιουργία της καμπάνιας.
 • NotDelivered: Το μήνυμα δεν παραδόθηκε, μέσω του καναλιού που το αποστείλαμε (SMS ή Viber). Στην περίπτωση του Viber, ένα μήνυμα γίνεται NotDelivered, επειδή ο παραλήπτης δεν είναι χρήστης Viber.
 • FallbackSMS: Το μήνυμα δεν παραδόθηκε μέσω του Viber καναλιού και έχει προωθηθεί για αποστολή μέσω του SMS καναλιού.
 • Rejected: Το σύστημά μας απέρριψε για κάποιο λόγο την συγκεκριμένη αποστολή. Ο λόγος αυτός έχει να κάνει με το routing. Δηλαδή, ότι είτε ο αριθμός ήταν invalid, είτε ότι δεν υποστηρίζεται ο τερματισμός σε αυτό το δίκτυο από το λογαριασμό μας.
 • Failed: Δεν υπάρχουν χρήματα στο λογαριασμό μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η αποστολή των μηνυμάτων.
 • Blacklisted: Ο συγκεκριμένος αριθμός ανήκει στην blacklist.
 • Seen: Ο κάτοχος του αριθμού έχει δει το Viber μήνυμα που του αποστείλαμε.
 • Clicked: Ο κάτοχος του αριθμού πάτησε πάνω στο actionbutton του Viber μηνύματος που του αποστείλαμε.
 • Canceled: Ακυρώθηκε η αποστολή του μηνύματος στον συγκεκριμένο αριθμό.
 • Unsubscribed: Ο παραλήπτης επέλεξε την επιλογή unsubscribe.
 • Blocked: Ο παραλήπτης έκανε block το ViberSenderID από το οποίο έλαβε το μήνυμα.
 • Error: Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα κατά την αποστολή.
 • Unknown: Η αποστολή πήρε κάποιο άλλο status από τα παραπάνω.

Print