Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 2way και Session Viber Sender ID;

Αρχικά πρέπει να γνωρίζετε ότι και οι 2 τύποι Viber Sender IDs επιτρέπουν την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες σας. Η κύρια διαφορά τους αφορά τις χρεώσεις των μηνυμάτων, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι και στις 2 περιπτώσεις οι πελάτες σας δεν χρεώνονται για τα μηνύματα που στέλνουν.

Οι χρεώσεις του 2way λειτουργούν ως εξής:

Για κάθε μήνυμα που στέλνετε σε έναν πελάτη χρεώνεστε σύμφωνα με τη σύμβαση που έχετε υπογράψει.

Οι χρεώσεις στο session λειτουργούν ως εξής:

Εάν στείλετε ένα μήνυμα τύπου session αυτό χρεώνεται όπως ένα μήνυμα 2way. Αν ο τελικός χρήστης απαντήσει σε αυτό, τότε αυτόματα η χρέωση του πρώτου μηνύματος που στείλατε χρεώνεται ως session. Αυτό που κάνουμε είναι ότι χρεώνουμε το αρχικό μήνυμα και αν μετατραπεί σε session μήνυμα τότε χρεώνουμε τη διαφορά. Από τη στιγμή που κάποιο μήνυμα γίνει session τότε όση διάρκεια είναι ενεργό ένα session τα μηνύματα που στέλνει η εταιρεία δεν χρεώνονται.

 Οι περιορισμοί που υπάρχουν στο session είναι οι παρακάτω:

  • Η διάρκεια του session είναι 24 ώρες
  • Μπορείτε να στείλετε μέχρι 60 μηνύματα κατά τη διάρκεια ενός session
  • Μπορείτε να να στείλετε μέχρι 5 μηνύματα στη σειρά χωρίς ο τελικός χρήστης να απαντήσει

Σε κάθε άλλη περίπτωση ξεκινάει καινούργιο session.


Print