Πώς διαμορφώνονται οι χρεώσεις για τα Viber μηνύματα;

Κάθε Viber Sender ID κοστολογείται με μηνιαίο πάγιο, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό μηνυμάτων. Κάθε επιπλέον Viber Sender ID, τιμολογείται και με επιπλέον πάγιο.

Σε κάθε σύμβαση περιλαμβάνονται ειδικές τιμές για το μηνιαίο πάγιο, τα Promotional messages και τα Transactional messages. Κάθε τύπος μηνύματος, promotional ή transactional, έχει διαφορετική χρέωση, η οποία αν διαιρεθεί με το μηνιαίο πάγιο αποτυπώνει τους όγκους παραδοτέων μηνυμάτων εντός παγίου.

Σε περίπτωση που ξεπεράσετε τους όγκους εντός παγίου (ελάχιστη μηνιαία κατανάλωση), κάθε παραδοτέο μήνυμα που υπερβαίνει τη μηνιαία κατανάλωση τιμολογείται με την προαναφερθείσα χρέωση.