Τι είναι η Λήξη Καμπάνιας;

Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένο χρόνο ζωής για κάθε Viber καμπάνια που αποστέλλετε. Μέσα σε αυτό το διάστημα η πλατφόρμα προσπαθεί να παραδώσει όσα μηνύματα δεν έχουν παραδοθεί για οποιοδήποτε λόγο. Με την επιλογή “Λήξη Καμπάνιας” ορίζετε τον ακριβή χρόνο που επιθυμείτε να διαρκεί η προσπάθεια παράδοσης.