Τι είναι το SMS Sender ID;

Το SMS Sender ID ή Όνομα Αποστολέα είναι το όνομα που εμφανίζεται στα κινητά των παραληπτών ως ο αποστολέας του μηνύματος. Ορίστε το δικό σας Όνομα Αποστολέα χρησιμοποιώντας έως 11 λατινικούς χαρακτήρες ή 16 ψηφία.


Print