Τι είναι τα personalized tags και πως μπορώ να τα αξιοποιήσω;

Τα personalized tags είναι αλφαριθμητικές μεταβλητές που σας επιτρέπουν να εισάγετε μοναδικές πληροφορίες σε κάθε μήνυμα, και έτσι να προσωποποιήσετε το περιεχόμενο του για κάθε παραλήπτη. Η πλατφόρμα υποστηρίζει έως 6 διαφορετικά personalized tags σε 1 μήνυμα:

  • Phonenumber
  • First Name
  • Last Name
  • Title
  • Option 1
  • Option 2

Print