Τι είναι το Fallback to SMS;

Το Fallback to SMS είναι η αυτόματη αναδρομολόγηση των μη παραδοθέντων Viber μηνυμάτων μιας καμπάνιας και η επαναποστολή τους ως μηνύματα SMS.