Υπάρχουν περιορισμοί στο περιεχόμενο που μπορώ να στείλω μέσω Viber;

Αρχικά, το κείμενο που χρησιμοποιείται στις καμπάνιες Viber δεν μπορεί να ξεπερνά τους 1.000 χαρακτήρες. Ακόμη, ανάλογα με τον τύπο του Viber Sender ID υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί όσον αφορά τις καμπάνιες που μπορείτε να στέλνετε. Δείτε αναλυτικά στον πίνακα:

 

Viber Sender ID

Κείμενο

Εικόνα

Κείμενο + Κουμπί

Κείμενο + Εικόνα + Κουμπί

Αρχείο

1way

2way

Session

V

 

 


Print